Hier volgen enkele aangepaste responsieve advertentiecodes waarmee de volgende exacte advertentieblokformaten per schermbreedte worden ingesteld:

 • Voor schermbreedten tot 500 pixels: een advertentieblok van 320 x 100.
 • Voor schermbreedten tussen 500 en 799 pixels: een advertentieblok van 468 x 60.
 • Voor schermbreedten van 800 pixels en breder: een advertentieblok van 728 x 90.

<style>. example_responsive_1 { width: 320px; height: 100px; }@media(min-width: 500px) { . example_responsive_1 { width: 468px; height: 60px; } )@media(min-width: 800px) { . example_responsive_1 { width: 728px; height: 90px; } }</style><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script><!-- example_responsive_1 --><ins class="adsbygoogle example_responsive_1"     style="display:inline-block"     data-ad-client=" ca-pub-XXXXXXX11XXX9"     data-ad-slot=" 8XXXXX1"></ins><script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script>

U past deze voorbeeldcode als volgt aan voor uw eigen site:

 1. Maak een responsief advertentieblok in uw AdSense-account en noteer de volgende informatie uit uw responsieve advertentiecode:
 • uw uitgevers-ID, bijvoorbeeld ca-pub-1234567891234567,
 • de ID van uw advertentieblok ( data-ad-slot), bijvoorbeeld 1234567890.

 1. In de voorbeeldcode:
 • Vervang alle instanties van example_responsive_1 door een unieke naam, bijvoorbeeld Home_Pagefront_page_123, enzovoort.Opmerkingen:
 • Uw unieke naam mag alleen letters van het Engelse alfabet (A-Z), cijfers en underscores bevatten en het eerste teken moet een letter van het Engelse alfabet zijn.
 • Elke keer dat u deze voorbeeldcode aanpast, moet u een andere unieke naam gebruiken.

 • Vervang ca-pub-XXXXXXX11XXX9 door uw eigen uitgevers_ID.
 • Vervang 8XXXXX1 door de ID van uw eigen advertentieblok.

 1. Beslis welk formaat uw advertentieblok moet hebben per schermbreedte:
 • Als u tevreden bent met de bestaande advertentieblokformaten in de voorbeeldcode, hoeft u geen extra wijzigingen aan te brengen.
 • Als u wel andere advertentieblokformaten per schermbreedte wilt instellen, gaat u in de voorbeeldcode als volgt te werk:
 • Vervang 320px en 100px door de breedte en hoogte van het advertentieblok dat u wilt gebruiken voor schermbreedten tot 500 pixels.
 • Vervang 468px en 60px door de breedte en hoogte van het advertentieblok dat u wilt gebruiken voor schermbreedten tussen 500 en 799 pixels.
 • Vervang 728px en 90px door de breedte en hoogte van het advertentieblok dat u wilt gebruiken voor schermbreedten van 800 pixels en breder.


 1. Kopieer en plak de aangepaste advertentiecode in de HTML-broncode van de pagina waar u de advertentie wilt weergeven.Nadat u uw advertentiecode heeft geplaatst, raden we u aan uw advertenties op verschillende apparaten en schermen te testen om te controleren of uw responsieve advertentieblokken correct werken.